Over de stichting

Aanleiding

In de townships van Zuid-Afrika is veel armoede: slechte behuizing, werkloosheid, alcoholisme onder volwassenen, aids, veel kansarmen - waaronder kinderen en jongeren. In 2008 besloot M.A.C. van Klaveren-Kruijer om de stichting Sprokies vir Afrika op te richten voor het dorp Stanford in Zuid-Afrika. De stichting wil iets voor deze mensen betekenen. Door middel van het organiseren van culturele en kleinschalige projecten is inmiddels een fonds ontstaan. De opbrengst van deze projecten is onder andere bestemd voor educatie van kansarme kinderen en jongeren – onder het motto: ‘De jeugd heeft de toekomst’. Inmiddels is verscheidene keren financiële steun verleend aan basisschool Die Bron.

 

Projecten

Sinds de oprichting van de stichting is er tot drie maal toe een voorstelling gemaakt en uitgevoerd met als thema een ‘Sprokie’. Deze voorstellingen werden uitgevoerd in het Scagontheater te Schagen.

 

Resultaat

Inmiddels wordt een flinke bijdrage geleverd aan de culturele opvoeding van leerlingen op basisschool Die Bron, waar heel veel kinderen, die anders vaak tot laat op straat zouden zwerven, nu dankbaar gebruik van maken. De opbrengst die voortvloeit uit de projecten wordt gebruikt om de ‘sprokies’ / wensen van gemotiveerde en talentvolle jonge mensen in Zuid-Afrika in vervulling te laten gaan. Zij worden nu in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan creatieve vakken zoals bijvoorbeeld: traditionele dans, ballet, schilderen en mozaïeken, poëzie, muziek en drama lessen, voetbal etc. Dit heeft enorme invloed op hun gevoel van eigenwaarde: ze zijn blij en trots zich te kunnen bekwamen in datgene waar ze aanleg voor hebben. Ze beleven er ontzettend veel plezier aan – dit werkt uiteraard op diverse vlakken door!

Verder steunt Sprokies vir Afrika studenten individueel, de voorwaarde is dat zij gemotiveerd zijn en hun kansen benutten. Er wordt ook een bijdrage geleverd aan voedselhulp voor armen en zieken en constructief meegedacht over oplossingen ten aanzien van behuizing.