Overig
Kansen voor een kleine meid

Sprokies vir Afrika is begonnen met ondersteuning te verlenen aan een meisje van 8 jaar oud. Zij is helemaal doof aan één oor, heeft 20% gehoor in haar andere oor, en bovendien heeft zij maar 3 meter zicht...., met grote kans op volledige blindheid.

Zij moet om deze reden naar speciaal onderwijs in Worcester, Zuid Afrika. Helaas brengt dit grote onkosten met zich mee, onkosten die door haar moeder bij lange na niet betaald kunnen worden. Het is belangrijk dat dit meisje zoveel mogelijk leert in haar jeugd, aangezien de kans op blindheid en volledige doofheid zeer groot is . Ook dit kind krijgt nu een kans om met wat zij nu leert (o.a. gebarentaal) later een zelfstandig leven op te bouwen.

 
Verder in 2012

Naast de gebruikelijke projecten ondersteunden we in 2012:

- Een bijdrage aan een verbouwing van een kinderdagverblijf (Food4thought) op township Die Kop.

- De reparatie van het busje waarmee ouden en zieken vervoerd worden naar de speciaal voor hen ingerichte gaarkeuken.

 
Ondersteuning van studenten

Sprokies vir Afrika steunt sinds 2009 een aantal veelbelovende studenten.

Deze jongeren zijn kansarm, en zouden zonder onze financiele ondersteuning niet verder kunnen studeren. Voorwaarde is dat zij gemotiveerd zijn.

Via hun mentoren blijft de stichting op de hoogte van hun prestaties, zodoende is er goed zicht op of zij hun kansen werkelijk benutten. Per jaar wordt dus bekeken of bijdrage aan hun studie gecontinueerd word. Op deze manier blijft de stichting in contact met de studenten.

 
Kleine bijdragen

In oktober 2009 werd financiële steun verleend aan een inwoner van Stanford, vader van een jong gezin en slachtoffer van een ongeval.

Door dit ongeval raakte de persoon in kwestie verlamd aan beide benen, en was dientengevolge niet meer in staat zijn huis te verlaten en zou daardoor dus zijn baan kwijtraken.

Sprokies vir Afrika heeft ervoor gezorgd dat zijn woning werd aangepast, doordat er o.a. een rolstoel-op/afgang werd gemaakt, waardoor hij in staat is zijn huis zelfstandig te verlaten. Niet in de laatste plaats dankzij zijn enorme wilskracht heeft hij zijn baan kunnen behouden!

 

 
Kerstpakketten

Sinds 2009 levert de stichting een bijdrage aan voedselacties in de vorm van voedselpakketten ten behoeve van de armsten en zieken in Stanford. Deze actie wordt jaarlijks georganiseerd door het Maatschappelijk Werk in Stanford alsmede door de Rotaryclub. De mogelijkheid wordt geboden om tassen te vullen bij een grote supermarkt in Hermanus, een nabijgelegen stadje. Gelukkig heeft het mederendeel van de sponsoren ervoor gekozen om de tassen te laten vullen bij de plaatselijke middenstand, zodat deze op die manier ook ondersteund blijft worden.

 

 

 
Ecologisch woonproject

Begin januari 2009 heeft Sprokies vir Afrika een financiële bijdrage geleverd aan werkgroep Stanford Co-op, om hun plannen en inspanningen t.a.v. een ecologisch woonproject te initiëren.

 
Initiatie

In november 2008 heeft Sprokies vir Afrika, als een soort initiatie van het project, voor doelgroep Die Kop een maaltijd verzorgd. Het was een genoegen en verbazingwekkend om te zien hoe gedisciplineerd dit verliep. Een aantal vrouwen van leefgemeenschap Die Kop nam de leiding om het voedsel uit te delen. In no time kwam het ‘dorp’ uitgelopen met plastic bakjes, en er werd geduldig gewacht tot ieder aan de beurt was…