Sprokies vir Afrika Award

In november 2010 werden we door het schoolhoofd van Die Bron, Mrs. Sybill October, uitgenodigd als gast tijdens de culturele avond, ter afsluiting van het schooljaar. Leerlingen van de school presenteerden zich in diverse culturele activiteiten/ disciplines en er werden  'cultuur-diploma's' uitgereikt, dit ter aanmoediging, aan de kinderen in de leeftijd van 5 t/m 13 jaar oud.

Dankzij de financiële steun van Sprokies vir Afrika aan Die Bron, is het voor een enthousiaste en zeer grote groep leerlingen mogelijk mee te doen aan diverse culturele, naschoolse activiteiten, waaronder: poëzie, schilderen, mozaiëken, traditionele dans, ballet, muziek, koorzang en ook aan sport (voetbal). Het komt het zelfvertrouwen en de algehele ontwikkeling van deze kinderen ten goede. Er wordt jaarlijks meegedaan aan het zogeheten Eisteddfod-festival. Dit is een prachtige en leerzame ervaring, de leerlingen presenteren zich met diverse podiumkunstdisciplines aan publiek en daarbij is het een stimulans om zich verder te bekwamen, te groeien en hun talenten te ontwikkelen.Het fenomeen Eisteddfod bestond reeds in de 13e eeuw, is afkomstig uit Wales, en herleeft weer sinds de 18e eeuw.

Ons was toestemming gevraagd om een klein deel van onze financiële bijdrage te besteden aan een wisseltrofee, om aan de meest gemotiveerde en succesvolle kinderen uit te reiken.

De trofee kreeg de naam 'Sprokies vir Afrika award'. De voorzitter van de stichting Sprokies vir Afrika werd gevraagd om de wisseltrofee tijdens de culturele avond uit te reiken.

Mrs. Sybill October sprak op deze avond haar dank uit aan de stichting voor onze inmiddels structurele bijdrage aan de school.

 

sam_2633
sam_2633
sam_2656
sam_2796
sam_2799